O spoločnosti

Rímsky filozof a spisovateľ Gaius PLINIUS vo svojej knihe Dejiny prírody po prvýkrát popísal objavenie skla Feničanmi. To inšpirovalo zakladateľov spoločnosti k názvu PLINIUS.

Spoločnosť vznikla v roku 2OO8 ako reakcia na aktuálnu hospodársku situáciu v odvetví skla a porcelánu. Spoločníci vychádzajú z dlhodobých praktických skúseností v oblasti obchodu so sklom, porcelánom a príbormi. Diverzifikácia sortimentu produktov, poskytovanie nových služieb ako reakcia na zmenené potreby trhu to je cieľ spoločnosti PLINIUS, s.r.o. Jej základným krédom zostáva vzťah k zákazníkovi.

Zákazník, ktorý vstúpi do firmy stáva sa jej šéfom a motto: "s nami každý deň sviatok" znamená výzvu  k naplneniu prianí zákazníka.